Data Barnevekter

Modell Kapasitet kg. Presisjon g.
DBS-930/6 0 - 6 1 - 2
DBS-930/12 0 - 12 2 - 5
DBS/930/20 0 - 20 5 - 10
DBS-930/M20 0 - 20 2 - 10

Pålitelige, nøyaktige og fullt digitaliserte Data Barnevekter DBS-930

Vektene er omhyggelig utformet for å tilfredstille den høyeste sikkerhet, komfort og brukervennighet. Barnet føler seg trygg fordi vekten står stabilt. Barnet kan bevege seg så mye det vil uten at det påvirker vektavlesningen.

Vektene er lette å rengjøre, lette å flytte og betjene.

Vektene er automatiske, og selv det mest aktive barnet kan veies med den største nøyaktighet. Vektene er utstyrt med automatisk nullstilling, men det kan også stilles manuelt ved kun å trykke en knapp i de tilfeller hvor det f.eks. et håndkle legges på vekten under barnet.

Displayet er lett å lese. Barnets vekt kan "fryses" i vinduet automatisk.
Det finnes 4 forskjellige modeller, se i feltet nedenfor.

Alle vekter er sikret mot overvekt.

Kan brukes med batteridrift eller direkte på 220 V.
Vektene tilfredstiller CE/MDD direktivene 93/42/EEC, 90/384/EEC.
NORM: EN-60601-1-2.

Spesifikasjoner

Nøyaktighetsklasse Klasse III Mål Lengde 550 mm
0-stilling Automatisk eller separat Bredde 330 mm
Vekt kg eller pund (flyttbar) Høyde 115 mm
Veiing Automatisk, kontinuerlig
eller gjennomsnittlig 15 sek. Vekt 6,5 kg.
for et aktivt barn Drift 220 V omformer
Display Tydelige tall og bokstaver (AC/DC 9 V) eller
Låsbart. Batteri (tillegg)