Respironics

BiliCheck er navnet på bilirubinmåleren som bruker en ikke invasiv teknikk til å måle bilirubin på nyfødte. Gjentatte studier viser at denne måleren er førstevalget når man skal måle bilirubin. Den er meget nøyaktig og ikke minst viser en svensk studie at det er rimeligere å bruke dette instrumentet enn å ta blodprøver.

Ved å bruke måleren slipper du å ta blodprøver av barnet. Du utsetter dermed ikke barnet for smerte og det er ingen fare for infeksjon.
Du får svar med en gang, i stede for å vente på svar fra laboratoriet, og du kan sette i gang eventuell behandling med det samme.

Link til produsenten