HYGROVENT CHILD

Virusbeskyttelse 99% *
Bakteriebeskyttelse 99% *
Filtreringsmåte elektrostatisk/mekanisk
Fuktighet ved inspirasjon ved VT 50 ml 32 mg H20/l luft (ISO 9360)
Trykkfall <0.8 cm hPa 10l/min.
Tilslutninger - tubetilslutning 22M/15F og 15M
(ISO 5356) - hun Luer Lock tilkobling
i henhold til ISO 594/2
Vekt 9,5 gr.
Dødvolum 13,5 ml (måling i henhold til ISO 9360)
Steriliseiringsmetode ethylene oxide
Anbefalt brukstid under operasjon: pr. pasientved
bruk på respirator: maksimum 24 timer
Lagringstid 5 år, hvis innpakningen er uskadet
Kvalitets system ISO 9001 og EN 46001
Filterhus transparent, tillater visuell kontroll
* I henhold til test Nelson Lab. Inc.

Bruksområder

For bruk på barn med en kroppsvekt fra 3 til 20 kg ellerr med et
pustevolum fra 50 til 250ml.
Kun for enpasient bruk.