HYGROVENT S-A

Virusbeskyttelse 99,99%
Bakteriebeskyttelse 99,99%
Filtreringsmåte elektrostatisk/mekanisk
Fuktighet ved inspirasjon ved Vt 250 ml, 33mg H2O/l min
Trykkfall <0.9 cm hPa 30l/min.
Trykk test 250 Bar
Tilslutninger - tubetilslutning 22M/15F og 22F/15M (ISO 5356)
- Hun Luer Lock tilkobling (ISO 594/2)
Vekt 35 gr.
Dødvolum 61 ml (måling i henhold til ISO 9360)
Steriliseiringsmetode ethylene oxide
Anbefalt brukstid under operasjon: pr. pasient
ved bruk på respirator: maksimum 24 timer
Lagringstid 5 år, hvis innpakningen er uskadet
Kvalitetskontroll 100%
Kvalitets system ISO 9001 og EN 46001
Filterhus transparent, tillater visuell kontroll

Bruksområder

-Kun for enpasient bruk
-For pasienter over 20 kg. eller med et pustevolum på over 150 ml.