BARRIERVENT

Virusbeskyttelse 99,99% *
Bakteriebeskyttelse 99,99% *
Filtreringsmåte elektrostatisk/mekanisk
Filterets overflate 37 cm2
Trykkfall <0.5 cm hPa 30l/min.
Trykk test 250 mBar
Tilslutninger - tubetilslutning 22M/15F og 22F/15M (ISO 5356)
- CO2-måling med Luer Lock tilkobling
(DIN 13090)
Vekt 35 gr.
Dødvolum 99 ml (måling i henhold til ISO 9360)
Steriliseiringsmetode ethylene oxide
Anbefalt brukstid: maksimum 24 timer
Lagringstid 5 år, hvis innpakningen er uskadet
Kvalitetskontroll 100%
Kvalitets system ISO 9001 og EN 46001
Filterhus transparent, tillater visuell kontroll
BARRIERVENT er utstyrt med rød ring, som gjør det enkelt å skille mellom filter med og uten HME (rød=kun bakterie/virus filter)
* Virus/bakteriebeskyttelse i henhold til laboratorietest.
I henhold til test Nelson Lab. Inc.Virusbeskyttelse 99,99% bakteriebeskyttelse 99,99%

Bruksområder

-Kun for enpasient bruk
-For pasienter over 20 kg. ellerr med et pustevolum på over 150 ml.