Medel Pro

MEDEL PRO er et patentert kompressor forstøver system for aerosol terapi beregnet på intensiv bruk, utstyrt med en slangeløs kompressor pumpe (fig.1). Ergonomisk design med innebygd håndtak (fig.2). MEDEL PRO er utstyrt med MEDELJET PRO forstøver, et nytt og patentert ekspirasjon/inhalasjon ventil system, som øker mengden inhalerte medikamenter og minsker medikamenttapet.

http://www.medico.no/Bilder%20medel/Medel-pro.gif
Tekniske spesifikasjoner MEDEL PRO
Strømforsyning se under apparatet
Forstøver flow: 3,3 l/min
Kompressor flow: 7,50l/min
Kompressor maks. trykk: 2,50 bar
Vekt: 1,91 kg
Størrelse: H 106 x L 198 x B 233 mm
Støynivå: 52 dBA
Forstøverrate: ca. 0,5 ml/min
Partikkelstørrelse: MMAD 1,8 μm - (NaCI)- API AEROSIZER
MMD 4,14 μm - MALVERN SPRYTEC
Forstøver MEDELJET PRO
Forstøverkapasitet: 15 ml (maks)


Klasse II utstyr (dobbel isolasjon)
Type B utstyr (utstyr med spesiell beskyttelse mot elektriske farer)
Utstyret er til kontinuerlig bruk.
Utstyret er ikke beskyttet mot fuktighet.
Utstyret må ikke brukes i nærheten av eksplosjonsfarlige gasser, oksygen eller nitrogen.
Utstyret egner seg ikke til bruk i anestesi- eller lungeventilasjonssystemer.

Standarder: Elektrisk sikkerhetsstandar CE1 EN 60601.1

Elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til CE1 EN 60601.1.2

Klasse II medisinsk utstyr i henhold til93/42/EEC direktiv for medisinske produkter


Lagrings- og bruksforhold
Lagringsforhold:
Temperatur: MIN -25°C - MAKS 70°C
Fuktighet: MIN 10%RH - MAKS 95%RH


Bruksforhold:
Temperatur: MIN 10°C - MAKS 40°C
Fuktighet: MIN 10%RH - MAKS 95%RH
Høyde over havet: fra 0 til 2000 m