Medico A/S markedsfører medisinsk tekniske artikler og engangsutstyr til norske sykehus, legekontorer, helsestasjoner, apotek og hjelpemiddelsentraler.


Vi er etablert i følgende segmenter:

  • Medikamentforstøving. (Pari apparater).
  • Engangsutstyr til anestesi/intensivbehandling.
  • Medisinsk teknisk og engangsutstyr til føde/barsel/neonatalavdelinger.
  • Elektrisk drevne sugepumper for alle formål, også brystpumper.
  • Engangsutstyr til karkir, operasjoner.
  • Silikon implantater til øyeoperasjon.

Medico A/S målsetting:

Hovedmålsettingen til Medico A/S er å levere sine kunder produkter og tjenester av høy kvalitet, med vekt på driftssikkerhet, økonomi og varighet.
Selskapet er ikke alene om å oppfylle denne målsettingen, men er avhengig av sine leverandører.
Selskapets forbindelse med sine kunder og underleverandører er basert på felles interesser og respekt, og erkjennelse av økonomisk innbyrdes avhengighet.